fbpx
-

TSUBAME NOTEBOOK

Those who know it, know it. Those who don’t have surely seen it. Practically all Japanese people have at least held this notebook, even if they aren’t aware of it.

The dignified cover design dates from 1947. Although it has had slight changes over the last fifty years, the feeling has stayed the same since its beginning.

The most important element of Tsubame notebooks is their use of “neutral fool’s paper”. Fool’s paper has a fine surface that is ideal for writing and preserves well. Ink does not blot or show through to the opposite side, and pens moves smoothly on its surface. This very fine quality paper has been manufactured with time and care, as with Japanese washi paper. It is considered to be an ideal paper for writing with a fountain pen and is also great for ballpoint pens. These hand-bound notebooks were used by film director Akira Kurosawa for his script notes, and French fashion designer Agnes B has ordered special notebooks from Tsubame in the past. They are also sold at the Conran Shop, showing that this quintessential Japanese product has a loyal following throughout the world.

Ne, jotka tietävät, tietävät. Ne, jotka eivät tiedä, ovat varmasti nähneet. Kuka tahansa japanilainen on pidellyt käsissään tätä muistikirjaa ainakin kerran, vaikka sitten tietämättään.
Arvokashenkisen kannen design on peräisin vuodelta 1947. Sitä on yli 50 vuoden aikana muutettu hiukan kerrallaan, mutta sen tunnelma on pidetty ennallaan.
Tsubame note –muistikirjojen laadun merkittävin piirre on neutraalin fools-paperin käyttö. Fools-paperin hieno pinta mahdollistaa ylivoimaisen kirjoitusmukavuuden ja säilyvyyden. Fools-paperilla muste ei leviä eikä näy läpi, kynä luistaa hyvin – se on erittäin korkealaatuista paperia, joka on valmistettu kirjoittamista varten. Se on valmistettu aikaa ja vaivaa säästämättä, kuten japanilainen paperi. Sen sanotaan olevan kaikkein parasta paperia vesiliukoisella musteella tai mustekynällä kirjoittamiseen.
Tsubame noten sivut ovat kevyesti viivoitetut kynällä piirretyin viivoin. Mustekynällä tai muulla vesiliukoisella musteella kirjoitettaessa muste ei leviä viivan kohdalla.
Muistikirjat ovat käsinsidottuja.
Tunnettu elokuvaohjaaja Akira Kurosawa käytti Tsubame note -muistikirjoja omiin elokuvien käsikirjoitusmuistiinpanoihinsa. Myös ranskalainen vaatesuunnittelija Agnes B tilasi noin 20 vuotta sitten erikoiskappaleita itselleen. Niitä myydään myös esimerkiksi Conran Shopissa.
Tsubame note on japanilainen muistikirja, jolla on paljon ihailijoita myös Euroopassa ja Amerikassa.